Search    
 
 

Bản quyền © 2011 thuộc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG PHẦN LAN | Thiết kế bởi VinaWise
Trụ sở : 19 Lê Thị Hồng Gấm, Hải Châu, Đà Nẵng - Văn phòng : 243 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng - Xưởng : Lô 05 Nguyễn Mộng Tuân, KDC Trung Nghĩa, Đà Nẵng
Tel : (+84) 0236 3633 373 - Fax : (+84) 0236 3634 436 - Email : moitruong.pl@gmail.com

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG PHẦN LAN.
PHAN LAN ENVIROMENT CO., LTD

Trụ sở chính : 19 Lê Thị Hồng Gấm, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 0236 3633 373 - Fax : (+84) 0236 3634 436
Văn phòng :
243 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 0236 3633 373
Phân xưởng sản xuất: Lô 05 Nguyễn Mộng Tuân, KDC Trung Nghĩa, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 091 4181 803
E-Mail : moitruong.pl@gmail.com - Website : http://www.phanlan.com.vn